Liberar Sony-Ericsson MT11i

Para el teléfono Sony-Ericsson MT11i están disponibles a su elección las siguientes opciones de eliminación de bloqueo de sim. Si usted no sabe qué opción utilizar, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos a escoger el producto más adecuado para su teléfono.

Selecciona la red


LIBERAR Sony-Ericsson MT11i

 

El último comentario sobre el desbloqueo

 • impecable ,rápido y sencillo ,además de barato ,100 % recomendable

  JOSEFA - 2016-04-27 22:42:41

 • Rápido y eficaz. ünico inconveniente, si no tienes cta. paypal te obligará a abrir una sino no podrás pagar.

  andrea - 2015-09-10 10:21:57

 • Servicio rápido sin problemas

  Sebastià - 2014-09-11 10:30:31

 • Servicio muy rápido y seguro. Muy agradecido por la atención recibida. Saludos

  Lucio - 2014-08-08 11:40:14

 • Genial

  jorge - 2014-02-03 19:55:05

¿ Cómo introducir el código al teléfono Sony-Ericsson MT11i ?

El código para liberar Sony-Ericsson MT11i se puede introducir de 3 formas:

1. Encender el teléfono con una tarjeta SIM no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador.
2. Después de un rato aparecerá comunicado 'PIN de desbloqueo de la red'.
3. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

Si Sony-Ericsson MT11i no pide por el código de desbloqueo ni aparece ninguna pantalla para introducirlo hay que:
1. Encender el teléfono con tarjeta original.
2. Empujar joystick del menú a la izquierda pulsar dos veces símbolo * y otra vez empujar joystick del menú a la izquierda: <- * * <-
3. Aparecerá pantalla de desbloqueo.
4. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

1. Encender el teléfono con la tarjeta original.
2. Marcar #987654321#
3. Aparecerá una pantalla de desbloqueo.
4. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

!IMPORTANTE!

El código de desbloqueo se puede introducir solamente 5 veces. Antes de pedir el código de desbloqueo hay que asegurarse si el contador de intentos no está bloqueado de forma permanente.


¿Cómo se puede verificar el contador de intentos?
1. Encender el teléfono MT11i con la tarjeta SIM original.
2. Bloquear pantalla.
3. Marcar combinación de botones: Menu, Back, Back, Menu, Back, Menu, Menu, Back (en modelos mini botón menú puede ser en forma de un cuadrado)
4. Elegir Service info.
5. Elegir SimLock.
6. Verificar donde está símbolo X.
7. Si la X está al lado de NETWORK y tiene valor otro que cero se puede desbloquear teléfono por el código(a veces a la IZQUIERDA de NETWORK puede estar simbolo "X", "O" o ".").
8. Si a la DERECHA está cero NO se puede desbloquear teléfono por el código.
Eso significa que el contador está bloqueado.

1. Encender el teléfono con la tarjeta SIM original.
2. Marcar *#*#7378423#*#*
3. Elegir Service info.
4. Elegir SimLock.
5. Verificar donde está símbolo X.
6. Si la X está al lado de NETWORK y tiene valor otro que cero se puede desbloquear teléfono por el código(a veces a la IZQUIERDA de NETWORK puede estar simbolo "X", "O" o ".").
7. Si a la DERECHA está cero NO se puede desbloquear teléfono por el código.
Eso significa que el contador está bloqueado.

1. Encender el teléfono con la tarjeta SIM original.
2. Empujar joystick del menú a la izquierda pulsar dos veces simbolo * y otra vez empujar joystick del menú a la izquierda: <- * * <-
3. Aparecerá una lista con candados
4. Elegir "RED".
5. Si aparece digito 0 eso significa que el contador está bloqueado y NO se puede desbloquear teléfono por el código.

comentarios

2021-08-01 21:14:26 Wiktor

Super, telefon odblokowany w ci±gu 15 minut. Polecam

2019-05-22 20:23:27 David

Excellent service, extremely fast. Thank you so much

2018-11-18 14:42:01 Marcin

Simlock dostarczony w 5 minut i kod poprawny. Telefon odblokowany. Nie pierwszy raz korzystam z tego serwisu wiec polecam.

2018-05-07 10:46:20 Henryk

Us³uga ekspresowa. Operacja szybka i bezproblemowa zakoñczona pe³nym sukcesem. Gor±co polecam

2018-01-02 09:49:33 MACIEJ

Wszystko super dzia³a, dosta³em natychmiast sms, wpisa³em i po simlocku

2017-11-28 18:19:33 Artur

Po dokonaniu op³aty b³yskawiczna odpowied¼ zwrotna z kodem. Wprowadzi³em do telefonu zgodnie z instrukcj± i wszystko zadzia³a³o. Simlock zdjêty, a telefon dzia³a prawid³owo.

2017-10-12 08:35:32 Marzena

Szybko,sprawnie i na temat,wzorowa tranzakcja

2017-07-25 14:25:47 Wojciech

Witam bardzo szybka obs³uga wszystko bez problemu oczywi¶cie telefon odblokowany.

2017-06-12 17:10:13 Tomasz

Kod otrzyma³em bardzo szybko, wszystko dzia³a. Polecam.

2017-05-28 13:22:28 Piotr

Pierwszy raz zdejmowa³em simlocka, operacja zakoñczona sukcesem. Sprawna i szybka obs³uga. Cenne wskazówki i obja¶nienia.

2017-05-21 16:33:50 Gra¿yna

faktycznie dziala, nie ma simlocka i to w krotkim czasie

2017-05-16 17:16:46 GSM Factor

Realizacja w dos³ownie 5 minut. Bezproblemowo jak zawsze.

2017-04-25 23:52:19 Joanna

Szybka realizacja, kod w 100% dzia³aj±cy, 3 razy taniej ni¿ w salonie Polecam :)

2017-02-07 22:29:22 Daniel

Wszystko w jak najlepszym porz±dku. Kod zadzia³a³ za pierwszym razem. Bardzo prosta instrukcja postêpowania jak usun±æ silnika. Polecam

2017-01-11 16:55:03 Stanis³aw

B³yskawiczna akcja i na dodatek poprawnie zdjêty simlock. Brawo

2017-01-11 16:50:12 Stanis³aw

Trwa³o krócej ni¿ siê spodziewa³em. Na dodatek poprawnie odblokowany telefon. Polecam

2017-01-03 11:47:44 Krzysztof

¦wietna sprawa simlock z se mt11i zdjêty momentalnie pin odblokowuj±cy otrzyma³em 2min po dokonaniu p³atno¶ci a mo¿e nawet i szybciej. By³em trochê sceptyczny czy to zadzia³a lecz siê uda³o, a w serwisie chcieli 80z³ zapewne za to samo. Jednym s³owem gor±co polecam t± witrynkê, je¶li znów bêdê potrzebowa³ takiej us³ugi na pewno tu zajrzê ponownie.

2016-12-21 05:14:27 Grzegorz

Uda³o siê za pierwszym razem,blokada zosta³a usuniêta.Us³ugi na wysokim poziomie ,bardzo dziêkujê i polecam.

2016-12-19 22:14:32 Grzegorz

Jestem bardzo zadowolony ,wszystko gra i trzeszczy.Dziêkujê bardzo.

2016-11-10 10:06:02 cezary

Szybko i sprawnie.