Liberar Sony-Ericsson K550i

Para el teléfono Sony-Ericsson K550i están disponibles a su elección las siguientes opciones de eliminación de bloqueo de sim. Si usted no sabe qué opción utilizar, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos a escoger el producto más adecuado para su teléfono.

Selecciona la red


LIBERAR Sony-Ericsson K550i

 

El último comentario sobre el desbloqueo

 • B³yskawicznie i bez problemu.

  £ukasz - 2023-03-06 22:12:21

 • Przyszlo jak blyskawica ,jest cycus.

  darek - 2022-09-13 18:14:11

 • Polecam, us³uga zdjêcia simlocka przebieg³a bardzo szybko.

  Jan - 2022-08-05 11:48:26

 • Sony-Ericsson K550i odblokowany sieæ era ,dziêki.

  Jan - 2022-08-04 21:16:25

 • Dzia³a :)

  Kto¶ - 2021-08-24 16:38:37

¿ Cómo introducir el código al teléfono Sony-Ericsson K550i ?

El código para liberar Sony-Ericsson K550i se puede introducir de 3 formas:

1. Encender el teléfono con una tarjeta SIM no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador.
2. Después de un rato aparecerá comunicado 'PIN de desbloqueo de la red'.
3. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

Si Sony-Ericsson K550i no pide por el código de desbloqueo ni aparece ninguna pantalla para introducirlo hay que:
1. Encender el teléfono con tarjeta original.
2. Empujar joystick del menú a la izquierda pulsar dos veces símbolo * y otra vez empujar joystick del menú a la izquierda: <- * * <-
3. Aparecerá pantalla de desbloqueo.
4. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

1. Encender el teléfono con la tarjeta original.
2. Marcar #987654321#
3. Aparecerá una pantalla de desbloqueo.
4. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

!IMPORTANTE!

El código de desbloqueo se puede introducir solamente 5 veces. Antes de pedir el código de desbloqueo hay que asegurarse si el contador de intentos no está bloqueado de forma permanente.


¿Cómo se puede verificar el contador de intentos?
1. Encender el teléfono K550i con la tarjeta SIM original.
2. Bloquear pantalla.
3. Marcar combinación de botones: Menu, Back, Back, Menu, Back, Menu, Menu, Back (en modelos mini botón menú puede ser en forma de un cuadrado)
4. Elegir Service info.
5. Elegir SimLock.
6. Verificar donde está símbolo X.
7. Si la X está al lado de NETWORK y tiene valor otro que cero se puede desbloquear teléfono por el código(a veces a la IZQUIERDA de NETWORK puede estar simbolo "X", "O" o ".").
8. Si a la DERECHA está cero NO se puede desbloquear teléfono por el código.
Eso significa que el contador está bloqueado.

1. Encender el teléfono con la tarjeta SIM original.
2. Marcar *#*#7378423#*#*
3. Elegir Service info.
4. Elegir SimLock.
5. Verificar donde está símbolo X.
6. Si la X está al lado de NETWORK y tiene valor otro que cero se puede desbloquear teléfono por el código(a veces a la IZQUIERDA de NETWORK puede estar simbolo "X", "O" o ".").
7. Si a la DERECHA está cero NO se puede desbloquear teléfono por el código.
Eso significa que el contador está bloqueado.

1. Encender el teléfono con la tarjeta SIM original.
2. Empujar joystick del menú a la izquierda pulsar dos veces simbolo * y otra vez empujar joystick del menú a la izquierda: <- * * <-
3. Aparecerá una lista con candados
4. Elegir "RED".
5. Si aparece digito 0 eso significa que el contador está bloqueado y NO se puede desbloquear teléfono por el código.

comentarios

2023-03-06 22:12:21 £ukasz

B³yskawicznie i bez problemu.

2022-09-13 18:14:11 darek

Przyszlo jak blyskawica ,jest cycus.

2022-08-05 11:48:26 Jan

Polecam, us³uga zdjêcia simlocka przebieg³a bardzo szybko.

2022-08-04 21:16:25 Jan

Sony-Ericsson K550i odblokowany sieæ era ,dziêki.

2021-08-24 16:38:37 Kto¶

Dzia³a :)

2019-08-23 11:36:01 Slawek

Szybko i dzia³a. Polecam

2018-03-01 11:21:35 Tomasz

Do koñca nie wierzy³em w ten sposob usuniecia simlocka, ale dzia³a na 100%, szybko, ³atwo i przyjemnie... bez wycjodzenia z domu, polecam...

2017-10-16 12:29:00 MAREK

MIMO NIEDZIELI US£UGA WYKONANA EKSPRESOWO.PO CHWILI TELEFON ODBLOKOWANY. MOG£O BY BYÆ TROCHÊ TANIEJ ALE MIMO WSZYSTKO POLECAM BARDZO.

2017-08-04 08:52:40 W³odzimierz

Wszystko niesamowicie szybko sprawnie i co najwa¿niejsze dzia³a.

2017-06-28 22:03:00 Adam

Dzia³a :)

2017-01-29 10:19:38 Piotr

Szybka pomoc .Nieca³e dziesiêæ minut od zaksiêgowania nale¿no¶ci za us³ugê otrzyma³em kod odblokowuj±cy telefon. Polecam portal wszystkim nowicjuszom takim jak ja .Pozdrawiam

2016-06-19 09:24:20 W³adys³aw

Szybko i sprawnie bardzo konkretna pomoc, jestem bardzo zadowolony . POLECAM

2016-06-13 16:57:38 W³adys³aw

Szybko i sprawnie bardzo konkretna pomoc, jestem bardzo zadowolony . POLECAM

2015-08-12 21:54:05 Aga-ton-ton

Czeka³am prawie dobê, ale ostatecznie wszystko siê uda³o bez problemów Bardzo dziêkujê

2015-03-03 16:56:16 Ewa

Chcia³am odblokowaæ SE K550i. Najpierw kombinowa³am kilka dni ró¿nymi sposobami dostêpnymi w necie i choæ trochê zap³aci³am to operacje mêcz±ce i bezskuteczne. W koñcu zdecydowa³am siê na simlock24.pl i przes³ano i kod nastêpnego dnia, wpisa³am i Eureka: w kilka sekund odblokowany telefon. Super, polecam.

2014-12-30 11:39:15 Artur

Super,szybko i profesjonalnie,naprawdê polecam

2013-06-20 19:04:37 Marcin

Odblokowany pomy¶lnie.

2013-03-22 11:13:10 Pawe³

Bardzo sprawnie przebieg³o wykonanie us³ugi, drugi raz korzysta³em i jestem pod wra¿eniem profesjonalizmu firmy. Z pe³n± odpowiedzialno¶ci± polecam korzystanie z us³ug.

2013-01-29 07:40:20 ANDRZEJ

Mój komentarz jest pozytywny Otrzymany kod zadzia³a³ i wszystko jest OK :)

2012-11-08 19:48:04 Grzegorz

Wszystko O.K. Kod wpisany. Blokada zdjêta bez problemów. Cena przystêpna, szybka realizacja. Polecam.