Liberar Samsung S5610

Para el teléfono Samsung S5610 están disponibles a su elección las siguientes opciones de eliminación de bloqueo de sim. Si usted no sabe qué opción utilizar, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos a escoger el producto más adecuado para su teléfono.

Selecciona la red


LIBERAR Samsung S5610

 

El último comentario sobre el desbloqueo

 • Szybko i zadzia³a³o. Mo¿na by jeszcze odrazu poinformowaæ ¿eby kodu szukaæ na mailu, a nie czekaæ na sms. Ale tak, spe³ni³o swoj± funkcjê i simlock ze starego telefonu zdjêty.

  Przemys³aw - 2022-11-21 21:01:01

 • Szybkie i profesjonalne podej¶cie do klienta. Polecam

  Irena - 2022-08-04 11:23:13

 • Dzia³a. Polecam

  Konrad - 2021-12-31 09:46:12

 • Worked very well for samsung s5610, good and quick service

  Ireneusz - 2021-11-11 10:15:28

 • szybko i sprawnie

  Piotr - 2021-09-23 10:35:35

¿ Cómo introducir el código al teléfono Samsung S5610 ?


El código para liberar Samsung S5610 se puede introducir de 3 formas:

1. Encienda Samsung S5610 con una tarjeta no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador (si la tarjeta tiene PIN hay que introducirlo).
2. El teléfono debería pedir el código de desbloqueo.
3. Cuando pedirá el código de liberación (código de desbloqueo o código de red o código nck) deberá introducir el código NCK/Network y pulsar OK.
!!! A veces el código NCK no funciona !!! En esta situación, es necesario introducir el código Unfreeze/Defreeze y pulsar OK (aparecerá "código incorrecto") y luego introducir el código NCK y pulsar OK (aparecerá "código correcto").
4. El teléfono ya está liberado.

Si Samsung S5610 no pide el código de liberación ni aparece ninguna pantalla para introducirlo hay que:
1. Encender Samsung S5610 con una tarjeta no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador (si la tarjeta tiene PIN hay que introducirlo).
2. Marcar una de las dos secuencias:
#7465625*638*código NCK/Network# o *#7465625*638*código NCK/Network#
3. El teléfono ya está liberado.

Si el dispositivo no pide el código de desbloqueo ni aparece ninguna pantalla para introducirlo hay que:
1. Encender Samsung S5610 con una tarjeta no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador (si la tarjeta tiene PIN hay que introducirlo).
2. Introducir las combinaciones de abajo:
#0199*Unfreeze/Defreeze#
#0111*NCK/Network#
#0121*SCK/Subprovider#
#0133*SPCK/Provider#
3. El teléfono ya está desbloqueado.

!Si después de introducir los codigos, el teléfono da error con el código, resetealo, tras debería funcionar con tarjeta de otro operador!

comentarios

2022-11-21 21:01:01 Przemys³aw

Szybko i zadzia³a³o. Mo¿na by jeszcze odrazu poinformowaæ ¿eby kodu szukaæ na mailu, a nie czekaæ na sms. Ale tak, spe³ni³o swoj± funkcjê i simlock ze starego telefonu zdjêty.

2022-08-04 11:23:13 Irena

Szybkie i profesjonalne podej¶cie do klienta. Polecam

2021-12-31 09:46:12 Konrad

Dzia³a. Polecam

2021-11-11 10:15:28 Ireneusz

Worked very well for samsung s5610, good and quick service

2021-09-23 10:35:35 Piotr

szybko i sprawnie

2021-09-08 09:06:50 Artur

Wszystko przebieg³o pomy¶lnie w ekspresowym czasie , dos³ownie w kilka minut otrzyma³em kod. Telefon odblokowany . Gor±co polecam.

2021-07-26 11:10:54 marcin

szybko i sprawnie

2021-04-06 12:26:05 Gra¿yna

choæ czeka³am zdecydowanie d³u¿ej ni¿ ¶rednia wszystko posz³o super. 5 gwiazdek bez mrugniêcia

2021-03-29 11:18:31 Barbara

Plus za szybk± realizacjê zamówienia, po 20 minutach mia³am kod. Polecam

2021-03-14 09:12:11 Patryk

Szybko i sprawnie, polecam

2021-03-12 15:28:44 Artur

Polecam sprawnie szybko solidnie

2020-12-29 12:01:23 Tomasz

Kod NCK zadzia³a³ bezb³êdnie (Samsung S5610 z sieci Orange). Zamówienie op³acone w sobotê 26 grudnia 2020, godz. 13:23 (drugi dzieñ ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia), zrealizowane w niedzielê 27 grudnia 2020, godz. 22:34. Dziêkujê

2020-09-18 11:02:36 Tomasz

Szybko i skutecznie, polecam

2020-05-04 09:06:40 lukasz

Polecam

2020-03-25 09:27:15 Linda

It worked Thank you

2020-02-18 10:00:30 Ryszard

Bardzo ³atwa procedura. Szybka us³uga, chocia¿ cena mog³aby byæ nieco ni¿sza. Mimo to polecam.

2020-02-17 08:17:26 Przemys³aw

Na kod czeka³em godzinê. Zadzia³a³o od razu.

2019-12-13 15:40:42 Szymon

wszystko ok

2019-12-12 17:45:02 Slawomir

Szybka obs³ua wszystko ko

2019-12-12 17:45:02 Slawomir

Szybka obs³ua wszystko ko