¿ Cuánto tiempo esperaré al código de desbloqueo de red ?


Tiempo de espera al código de desbloqueo para los teléfonos LG es de 1 a 4 horas.

El tiempo medio para obtener el código es de 51 minutos. El tiempo medio ha sido calculado en base a las 50 últimas órdenes de pedido presentadas por nuestros clientes.


LIBERAR LG G4

 

El último comentario sobre el desbloqueo

 • Especial, muy bueno, barato y rápido el servicio, Os lo agradezco mucho.

  Jose Alberto - 2017-11-10 13:42:08

 • Excelente servicio rápido y eficaz

  Claudia - 2017-03-09 16:45:07

 • Excelente rápido y efectivo

  Claudia - 2017-03-09 15:31:39

 • Excelente muy rapido. Recomendado.

  MARTIN RODRIGO - 2017-02-27 03:53:15

 • Excelente lg g4 h815 liberado en cuestion de horas desde Argentina. Confiable ,rapido y sobre todo seguro

  Leonardo - 2017-02-23 12:23:43

¿ Cómo introducir el código al teléfono LG G4 ?

1. Encender el dispositivo con la tarjeta SIM del operador original.
2. Marcar PIN si lo pide.
3. Introducir 2945#*xxx#
4. Aparecerá un menú de desbloqueo, seleccionar "Sim unlock" (Desbloquear SIM).
5. Seleccionar "Network Lock" (BLOQUEO DE RED).
6. Introducir el código de liberación NCK/SIM_UNLOCK y pulsar en OK (o Seleccionar o Reiniciar).
7. El terminal se reiniciará y quedará liberado.

!Ojo! En lugar de xxx hay que poner digitos de modelo de LG (sin letras).
Por ejemplo: LG gt540 (xxx=540), LG ku990 (xxx=990), LG P990 (xxx=990), etc.

* Prueba con tarjetas de otro operador si no tiene la original o sin tarjeta, a veces funciona.

! En algunos teléfonos para ingresar el código hay que entrar a Configuración/ajustes - Seguridad - Simlock (Bloqueo Sim), introducir el código y pulsar OK.

Otro método:
1. Encender el teléfono con una tarjeta SIM no aceptada (de otro operador).
2. El teléfono preguntará por el código.
3. Introducir el código recibido de liberar-tu-movil.es
4. Confirmar y LG ya está desbloqueado!

comentarios

2018-10-06 07:02:12 Marcin

polecam

2018-10-02 23:05:45 ADAM

na poczatku podchodzilem sceptycznie, ale po zakupie na kod odblokowujacy siec w telefonie czekalem minute, doslownie

2018-09-25 19:49:43 Gergely

Took 3 days to receive code but worked fine Recommended but be patient ;)

2018-09-21 12:21:59 Tomek

Bardzo szybko i uczciwie. Na kody do LG czeka³em oko³o 20 minut.

2018-09-20 00:54:03 Jose

Buen servicio solo les falto enviarme el codigo de liberacion ami correo pero lo vi por la pajina buena

2018-09-17 06:33:17 Sami

Service rapide et fiable

2018-09-06 02:57:05 Sergio

Muy profesionales y rápidos 100% recomendados

2018-09-05 22:00:36 Michael

Perfect delivery, it only took a few minutes Its just perfect

2018-09-02 22:49:05 Jimmy

Cheap and very fast, maybe 20 minutes after placing order. Unlock codes came to my email.

2018-08-15 09:15:44 Willem

A brilliant response in time and efficiency.

2018-08-14 21:11:53 Willem

Excellent did this with your assistance in less than 10 mins 😄😄 Many thanks.

2018-08-14 09:46:37 Christian

Super

2018-08-14 09:36:50 Danny

I was hesitant to use this site and unlock my phone myself. However, I gave it a try and ordered my unlock code, which arrived no more than 5 minutes later followed the instructions for my phone and within a matter of minutes my phone was unlocked. Would recommend this site as its a cheaper alternative than taking it to a shop to unlock.

2018-08-09 15:30:13 Marta

Wszystko szybko i sprawnie. Po dokonaniu p³atno¶ci realizacja zamówienia w ci±gu kilku minut. Polecam.

2018-08-08 16:30:42 Steve

Great fast reliable service....

2018-08-08 10:01:07 Sebastián

Good service, quick and very easy to follow.

2018-07-27 09:37:41 MARCIN

Wszystko posz³o sprawnie i w miarê szybko, dobry kontakt z obs³ug± przez e-mail jak i telefoniczny. Polecam ka¿demu kto chce szybko uwolniæ swój telefon od blokady simlock. Pozdrawiam

2018-07-24 12:02:12 Rafa³

Bardzo szybko otrzymany kod - dzia³a. Polecam

2018-07-18 13:30:23 William

100% recomendado y super rapido el envio dice de 1 a 4 horas pero llego a los 11 minutos de haberlo pedido

2018-07-01 12:30:39 Faizad

It is a fast,cheap and reliable service.

2018-06-26 10:08:02 Daniele

Works

2018-06-25 09:52:52 Grzegorz

Wszystko przebieg³o pomy¶nie. Ca³a operacja zajê³a nie wiêcej ni¿ 15 min.

2018-06-18 16:24:29 BABATUNDE

Good and effective service

2018-06-05 06:57:37 Jacek

Jestem bardzo zadowolony, us³uga wykonana w zaledwie kilka minut. Szczerze polecam.

2018-05-20 16:08:28 Oshane

Respect and thanks from you hear a Jamaican commenting you must know it really work up up

2018-05-08 13:29:15 Karol

Wszystko jak zawsze ok

2018-05-07 18:56:42 Konrad

Kod otrzyma³em w 5 minut. Telefon bez simlocka wiec 100% zadowolenia

2018-05-05 14:44:05 Konrad

Kod otrzyma³em w 5 minut. Wszystko dzia³a. Polecam

2018-05-05 13:48:38 Maschenka

Genial Recibí el código a los 2 minutos Funcionó perfecto

2018-04-28 03:19:16 Intidhar

Envoi de code rapide merco

2018-04-25 09:02:35 Angelina

Polecam, kody przysz³y szybko. Bez problemów odblokowa³am telefon ;-)

2018-04-16 12:51:06 Mario

Really Great and Helpful for me... I was received unblock codes 5 minutes after payment... 👍👍👍

2018-04-06 21:05:33 Papajus

Unlocked LG G4 - fast&easy. Thank you Good price Now waiting code for LG G6:)

2018-03-07 22:59:40 Mariusz

My¶la³em ¿e trochê to zajmie. Zg³osi³em zamówienie ok 23 H a po ok 5 min dosta³em 3 kody odblokowujace. Zadzia³a³ pierwszy. Nie musia³em tego robiæ . Telefon po gwarancyjnej naprawie wraca z blokada simlock. Ale uwa¿am ¿e ok 23 z³ nie jest warte czasu straconego na przepychanki. Pozdrawiam

2018-03-06 08:53:00 Bartosz

Wszystko ³adnie Piêknie W 3 minuty przyszed³ Kod Jednak¿e po wpisaniu niby wszystko OK ale nie ZNAJDUJE SIECI LG G4 H815 Dobrze ¿e to tylko 23 z³ote

2018-02-26 08:47:50 Andrea

They have a great service, very fast and accurate. I could unlock the cell phone just in a few minutes.

2018-02-20 16:05:24 dariusz

¦wietna sprawa, zamówienia realizowane tu¿ po pó³nocy. Od momentu z³o¿enia zamówienia nie minê³o nawet 10 minut. Otrzyma³em trzy kody, zadzia³a³ pierwszy z nich. Nastêpne odblokowanie SIM tylko tutaj. Pozdrawiam.

2018-02-18 15:45:03 Sophia

Quick and honest service and responsible price Love it

2018-02-06 12:21:56 Damian

Nie minê³o 10 minut i simlock sta³ sie ju¿ tylko legend±. Polecam

2018-01-30 00:57:15 Miros³aw

Jak zwykle bez pud³a. Jeszcze nie raz zapewne skorzystam, bo ¿yjemy w dziwnym kraju... Simlock powinien obowi±zywaæ do koñca umowy. Po rozwi±zaniu umowy winien byæ przez Sieæ (Operatora) zdejmowany. Nie jest ju¿ w³asno¶ci± Sieci.

2018-01-25 09:02:50 Jacek7717

d³u¿ej pisa³em ten komentarz ni¿ trwa³o zdjêcie simloka POLECAM

2018-01-13 00:19:51 Elwira

Bardzo szybka obs³uga, nie trwa³a nawet 1 minutê :) Polecam

2017-12-30 12:38:38 Imre

Very fast service. I got code in 5 minutes and it worked. Thx

2017-12-28 23:51:58 Dawid

Wszystko dzia³a, kod otrzyma³em w 5 minut. Dziêkujê i Pozdrawiam

2017-12-27 21:01:04 Jakub

5min i zrobione

2017-12-25 20:55:38 Jhir-ett

Great service . Great prices . Locally costs me about 30 bux and have to wait 4 days. Cost me 13.87 Canadian and only took 5 mins worked great

2017-12-25 17:30:06 Marek

Super sprawa. Mimo pierwszego dnia Bo¿ego Narodzenia realizacja zamówienia w 3 minuty, odblokowanie telefonu pierwszym kodem zajê³o mi kolejne dwie. I to za cenê 1/3 us³ugi operatora w salonie. Dziêki

2017-12-22 10:53:50 Miicha³

Da³bym 8 gwiazdek ale nie ma tyle

2017-12-21 11:54:26 Pawel

12 min od zamowienia i po simlocku. Bardzo profesjonalny przrkaz informacji. Goraco polecam

2017-12-20 19:50:13 Piter

Szybciej ni¿ b³yskawica, rewelacja Polecam:)