Liberar Sony-Ericsson C902

Para el teléfono Sony-Ericsson C902 están disponibles a su elección las siguientes opciones de eliminación de bloqueo de sim. Si usted no sabe qué opción utilizar, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos a escoger el producto más adecuado para su teléfono.

Selecciona la red


LIBERAR Sony-Ericsson C902

 

El último comentario sobre el desbloqueo

 • szybko - dzia³a bez komplikacji, polecam

  arkadiusz - 2017-09-15 16:36:16

 • Witam wszystko OK POLECAM

  ROMAN - 2017-07-20 11:29:50

 • Superb service with easy guidelines and fast service. Thanks

  Comfort - 2017-05-29 15:49:42

 • Polecam, s± OK.

  Andrzej - 2017-03-26 15:02:32

 • Szybka obs³uga , urz±dzenie dzia³a. (simlock Orange)

  Jaros³aw - 2017-01-20 12:47:22

¿ Cómo introducir el código al teléfono Sony-Ericsson C902 ?

El código para liberar Sony-Ericsson C902 se puede introducir de 3 formas:

1. Encender el teléfono con una tarjeta SIM no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador.
2. Después de un rato aparecerá comunicado 'PIN de desbloqueo de la red'.
3. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

Si Sony-Ericsson C902 no pide por el código de desbloqueo ni aparece ninguna pantalla para introducirlo hay que:
1. Encender el teléfono con tarjeta original.
2. Empujar joystick del menú a la izquierda pulsar dos veces símbolo * y otra vez empujar joystick del menú a la izquierda: <- * * <-
3. Aparecerá pantalla de desbloqueo.
4. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

1. Encender el teléfono con la tarjeta original.
2. Marcar #987654321#
3. Aparecerá una pantalla de desbloqueo.
4. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

!IMPORTANTE!

El código de desbloqueo se puede introducir solamente 5 veces. Antes de pedir el código de desbloqueo hay que asegurarse si el contador de intentos no está bloqueado de forma permanente.


¿Cómo se puede verificar el contador de intentos?
1. Encender el teléfono C902 con la tarjeta SIM original.
2. Bloquear pantalla.
3. Marcar combinación de botones: Menu, Back, Back, Menu, Back, Menu, Menu, Back (en modelos mini botón menú puede ser en forma de un cuadrado)
4. Elegir Service info.
5. Elegir SimLock.
6. Verificar donde está símbolo X.
7. Si la X está al lado de NETWORK y tiene valor otro que cero se puede desbloquear teléfono por el código(a veces a la IZQUIERDA de NETWORK puede estar simbolo "X", "O" o ".").
8. Si a la DERECHA está cero NO se puede desbloquear teléfono por el código.
Eso significa que el contador está bloqueado.

1. Encender el teléfono con la tarjeta SIM original.
2. Marcar *#*#7378423#*#*
3. Elegir Service info.
4. Elegir SimLock.
5. Verificar donde está símbolo X.
6. Si la X está al lado de NETWORK y tiene valor otro que cero se puede desbloquear teléfono por el código(a veces a la IZQUIERDA de NETWORK puede estar simbolo "X", "O" o ".").
7. Si a la DERECHA está cero NO se puede desbloquear teléfono por el código.
Eso significa que el contador está bloqueado.

1. Encender el teléfono con la tarjeta SIM original.
2. Empujar joystick del menú a la izquierda pulsar dos veces simbolo * y otra vez empujar joystick del menú a la izquierda: <- * * <-
3. Aparecerá una lista con candados
4. Elegir "RED".
5. Si aparece digito 0 eso significa que el contador está bloqueado y NO se puede desbloquear teléfono por el código.

comentarios

2017-09-15 16:36:16 arkadiusz

szybko - dzia³a bez komplikacji, polecam

2017-07-20 11:29:50 ROMAN

Witam wszystko OK POLECAM

2017-05-29 15:49:42 Comfort

Superb service with easy guidelines and fast service. Thanks

2017-03-26 15:02:32 Andrzej

Polecam, s± OK.

2017-01-20 12:47:22 Jaros³aw

Szybka obs³uga , urz±dzenie dzia³a. (simlock Orange)

2015-12-20 12:54:16 Luiza

Polecam, bardzo szybka i sprawna us³uga zdjêcia simlock'a.

2015-02-02 10:44:25 Oktawian

ok

2015-01-04 19:15:17 krzysztof

Super, po op³aceniu wci±gu 2 minut dosta³em kod odblokowuj±cy i dzia³a (posz³o sprawnie i szybko)

2014-11-03 11:07:44 long

Dzia³a to,polecam👍

2014-07-04 09:51:59 Piotr

wszystko w jak najlepszym porz±dku. kod odblokowuj±cy przyszed³ po paru minutach. teraz telefon ¶miga na ka¿dej karcie. jedna ma³a uwaga: odblokowanie mog³oby byæ trochê tañsze

2013-10-08 14:00:33 Leszek

Wszystko dzia³a jak nale¿y

2013-01-10 13:43:22 Adrian

Kod dzia³a, dziêkujê.

2012-12-24 13:37:22 Anna

Na kod musialam czekac dluzej, niz mnie zapewniano, ale kiedy juz przyszedl, odblokowalam telefon bez problemu.

2012-08-13 22:55:19 Kamil

Bardzo fajna obs³uga, ja jako laik w niektórych kwestiach dosta³em profesjonaln± pomoc. Szybko odpowiadaj± na pytania, t³umacz± niejasno¶ci. Polecam

2012-07-09 17:22:14 Krzysztof

o.k. bardzo sprawnie i szybko, us³uga na 5

2012-05-29 23:14:32 Jacek

Doskona³y serwis Pe³en profesjonalizm obs³ugi . Pe³ne wsparcie podczas rozwi±zywania dodatkowych problemów . 5 gwiazdek to za ma³o ;)

2012-04-25 02:57:58 arkadiusz

Kod zadzialal za pierwszym razem.Wielkie dzieki oraz polecam nastepnym.

2012-03-26 16:15:50 wies³aw

Super wszystko dzia³a, polecam mimo takiej ceny. Naprawdê ¿adnych komplikacji.

2011-12-04 13:47:25 Jacek

Wszystko OKI Polecam i Dzieki :)

2011-11-21 16:41:20 arkadiusz

wszystko piêknie smiga i gra....polecam

2011-10-14 08:41:21 Piotr

Super sprawa. Czas oczekiwania mniejszy ni¿ podano. 3 godziny i po k³opocie. Polecam.

2011-09-10 19:22:50 Piotr

Wszystko dzia³a poprawnie, Kod OK. Polecam.

2011-09-08 22:30:01 Piotr

Uda³o siê, dzia³a. Wszystko w porz±dku.

2011-01-06 12:34:45 Marek

trochê to trwa³o ale siê Uda³o :-). telefon dzia³a jest OK.

2010-12-16 12:00:55 Gra¿yna

Jestem bardzo zadowolona-szybko sprawnie i przede wszystkim-dzia³a :).Polecam