Liberar Samsung Galaxy Ace

Para el teléfono Samsung Galaxy Ace están disponibles a su elección las siguientes opciones de eliminación de bloqueo de sim. Si usted no sabe qué opción utilizar, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos a escoger el producto más adecuado para su teléfono.

Selecciona la red


LIBERAR Samsung Galaxy Ace

 

El último comentario sobre el desbloqueo

 • Perfecto y rapidisimo

  JUANI - 2017-06-16 13:19:50

 • perfecto

  joan - 2017-05-16 12:13:15

 • No conseguí liberar el móvil con el código que me dieron aquí. Tuve que llevarlo a una tienda a que me lo hicieran. 6 euros perdidos. Por la parte positiva, me respondieron al email que les envié, pero no me solucionaron el problema.

  Carolina - 2016-11-28 15:46:32

 • celular numero 7..... liberado

  sebas - 2016-05-17 01:51:32

 • El servicio me resultó muy bueno. Tardó un poco pero se pudieron resolver los problemas.

  Zulema Cecilia - 2016-04-21 18:08:43

¿ Cómo introducir el código al teléfono Samsung Galaxy Ace ?


El código para liberar Samsung Galaxy Ace se puede introducir de 3 formas:

1. Encienda Samsung Galaxy Ace con una tarjeta no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador (si la tarjeta tiene PIN hay que introducirlo).
2. El teléfono debería pedir el código de desbloqueo.
3. Cuando pedirá el código de liberación (código de desbloqueo o código de red o código nck) deberá introducir el código NCK/Network y pulsar OK.
!!! A veces el código NCK no funciona !!! En esta situación, es necesario introducir el código Unfreeze/Defreeze y pulsar OK (aparecerá "código incorrecto") y luego introducir el código NCK y pulsar OK (aparecerá "código correcto").
4. El teléfono ya está liberado.

Si Samsung Galaxy Ace no pide el código de liberación ni aparece ninguna pantalla para introducirlo hay que:
1. Encender Samsung Galaxy Ace con una tarjeta no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador (si la tarjeta tiene PIN hay que introducirlo).
2. Marcar una de las dos secuencias:
#7465625*638*código NCK/Network# o *#7465625*638*código NCK/Network#
3. El teléfono ya está liberado.

Si el dispositivo no pide el código de desbloqueo ni aparece ninguna pantalla para introducirlo hay que:
1. Encender Samsung Galaxy Ace con una tarjeta no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador (si la tarjeta tiene PIN hay que introducirlo).
2. Introducir las combinaciones de abajo:
#0199*Unfreeze/Defreeze#
#0111*NCK/Network#
#0121*SCK/Subprovider#
#0133*SPCK/Provider#
3. El teléfono ya está desbloqueado.

!Si después de introducir los codigos, el teléfono da error con el código, resetealo, tras debería funcionar con tarjeta de otro operador!

comentarios

2018-05-14 09:52:28 piotr

super szybko, super spranie. Polecam

2018-05-12 07:48:09 Adam

Super szybko zrealizowana us³uga, kod dosta³em po oko³o 15 minutach, POLECAM

2018-05-07 18:36:55 Patricia

todo perfecto, muy rapido y eficaz. MUY recomendable. samsung ace 2

2018-05-07 12:36:50 beata

To moje drugie zamówienie i równie¿ tym razem jestem bardzo zadowolona. Szybko, sprawnie i bez problemu. Polecam

2018-04-29 17:32:56 Grzegorz

Szybko sprawnie i bez problemow. Polecam

2018-04-22 09:27:17 £ukasz

10 minut i po sprawie polecam

2018-04-20 15:41:46 Marcin

Zgrabnie, szybko (15 min.) i konkretnie :-)

2018-04-18 15:10:41 Stanis³aw

¯adnej ¶ciemy, wszystko gra, simlock zdjêty z Galaxy Ace Style LTE Orange. Kod przyszed³ po 5 min. Polecam :)

2018-04-15 12:28:54 Chris

Service delivered fast, this is the second time that I have used this service, codes are working perfectly. Thank you.

2018-04-09 16:17:57 Bogus³aw

Wszystko ok. Szybko i solidnie.

2018-03-27 15:59:45 ADRIAN

Polecam. W kilka minut kod na @ i galaxy ace 4 odblokowany.

2018-03-24 23:14:39 Sylwester

wszystko gra kod ok

2018-03-23 10:26:54 Damian

Samsung galaxy ace 4 - szybko, sprawnie, wszystko dzia³a. Kod przyszed³ po paru minutach. Cena atrakcyjna, serdecznie polecam

2018-03-20 19:30:23 Ewa

Szybko i skutecznie :-)

2018-03-19 11:29:28 Milena

Kod przyszed³ dos³ownie po kilku minutach. polecam

2018-03-18 12:54:21 Miros³aw

Wszystko ok

2018-03-15 13:19:33 Adam

Szybko, tanio i sprawnie. Simlock zdjêty za 24 z³ zamiast 60 z³ w serwisie, polecam

2018-03-13 10:54:36 S³awomir

Pe³ny profesjonalizm. Od dokonania wp³aty 10 minut i kod na mailu. Telefon odblokowany.

2018-03-12 10:50:04 £ukasz

Witam, by³em zmuszony zamówiæ us³ugê wraz z kodem frezze gdy¿ zablokowa³em licznik gdy¿ po z³o¿eniu i op³aceniu zamówienia realizacja nast±pi³a niemal natychmiast... ale telefon sam odblokowa³ siê po wpisaniu tylko kodu UNFREZZE nie wiem czym jest to warunkowane ale reasumuj±c serwis spe³ni³ swoj± powinno¶æ. polecam ;)

2018-03-01 13:02:23 Micha³

Gor±co polecam, wszystko dzia³a. POLECAM

2018-02-20 10:12:50 didi

Super.W 10 min. odblokowany tel.bez problemów.Polecam.

2018-02-15 10:56:35 Micha³

Polecam Szybko i sprawnie

2018-02-13 19:25:44 Leszek

super simkock zdjety Samsung Galaxy Ace Style

2018-02-13 18:32:01 Robert

5 minut i problem rozwi±zany.

2018-02-13 17:45:16 dariusz

Korzysta³em pierwszy raz i bardzo mi siê podoba.Gor±co polecam.

2018-02-12 19:04:03 £ukasz

Bardzo szybka realizacja us³ugi, serdecznie polecam

2018-02-12 17:45:10 Maciej

Kolejny raz kod SIM Lock do Samsunga w Orange przyszed³ szybko, a odblokowanie posz³o bez problemu. Polecam

2018-02-12 11:25:02 Mariusz

wszystko dzia³a,expresowa us³uga

2018-01-27 15:32:12 P

wszystko oki :)))))

2018-01-26 19:13:27 Teresa

dziekuje kod otrzyma³am po 5 minutach od przelewu

2018-01-19 15:19:02 Tomasz

Szybko i sprawnie. Polecam

2018-01-17 16:35:10 Karol

wszystko dzia³o siê tak szybko, ¿e nie zd±¿y³em wypiæ piwerka. Polecam

2018-01-17 12:41:06 Walter

HAT SUPER SCHNELL FUNKTIONIERT ; war nach einigen Minuten bei mir und dann kein Problem mehr

2018-01-16 19:57:13 Mi³osz

Od momentu z³o¿enia zamówienia i p³atno¶ci do otrzymania kodu minê³o mniej ni¿ 5 minut. Super sprawa

2018-01-15 15:32:51 Krzysztof

Simlock ¶ci±gniêty bez najmniejszego problemu.Polecam

2018-01-15 12:32:03 Rafal

Super sprawnie i szybko zalatwiona sprawa -POLECAM

2018-01-11 20:09:49 RICHARD

Fantastic service- easy to use.

2018-01-07 21:10:31 Klaudia

Super, b³yskawicznie i bez ¶ciemy POLECAM

2018-01-03 17:13:38 katarzyna

wszystko przebieglo pomyslnie polecam

2017-12-31 13:12:21 tomasz

Wszystko trwa³o nie d³u¿ej ni¿ 10 min. P³acisz, dostajesz sms i dalej e-mail z kodem wpisujesz i dzia³a. Szybko, prosto, profesjonalnie.

2017-12-29 12:30:51 marek

Czas realizacji 15 min. wszystko dzia³a. Polecam.

2017-12-28 16:32:14 Krzysztof

Super

2017-12-28 12:14:27 Adrian

szybko, sprawnie i tak jak byæ powinno.

2017-12-28 10:08:01 Jaros³aw

Szybko, bez problemowo. 2 minuty i kod by³ ju¿ na skrzynce. Polecam

2017-12-27 21:28:05 Emila

W punkcie z tel powiedzieli mi 3-4 dni bo potrzebuj± kody. Sama za³atwi³am to w dwie godz. Polecam

2017-12-27 21:26:55 Emila

W punkcie z tel powiedzieli mi 3-4 dni bo potrzebuj± kody. Sama za³atwi³am to w dwie godz. Polecam

2017-12-19 10:56:48 Cezary

Szybko i bardzo sprawnie. Polecam serwis

2017-12-15 10:29:35 Przemys³aw

Jak najbardziej serwis godny polecenia kod aktywuj±cy komórkê przyszed³ po oko³o 10 minutach wszystko w porz±dku polecam

2017-12-13 22:10:41 Lech

Us³ugê wykonano szybko i solidnie. Polecam.

2017-12-12 16:37:46 Krzysztof

Us³uga po raz kolejny zrealizowana w ekspresowym tempie: kilkana¶cie minut od z³o¿enia zamówienia i wykonania przelewu. Polecam.