Liberar iPhone 5 5S 5C 6 6+ por el número IMEI de la red 3 Hutchison Gran Bretaña de forma permanente


Liberar iPhone 5 5S 5C 6 6+ por el número IMEI de la red 3 Hutchison Gran Bretaña de forma permanenteEste servicio permite liberar iphone de la red Hutchison Gran Bretaña. El teléfono desbloqueado está agregado a la base de Apple como sin bloqueo de sim de fábrica y por esto es de forma permanente y el bloqueo nunca volverá, tampoco tras actualizar por el programa iTunes. Manejamos todas las versiones de firmware.

Después de realizar un pedido hay que conectar iPhone mediante un cable USB al ordenador e iniciar programa iTunes. Luego se ejectuará actualización y el teléfono se desbloqueará. Después de liberar un iPhone, se puede utilizarlo con tarjetas de cada red en todo el mundo.

!Recuerda! Este servicio está predestinado solamente para iPhone de la red Hutchison Gran Bretaña. Si su iPhone funciona con otra red haz click aquí.
Si no sabe con que red originalmente funciona su iPhone puede verificarlo aquí: Verifica un iPhone.

comentarios

2018-06-06 10:33:42 Miguel

Liberar iPhone 5S - Just took 1 day to unlock the phone. Very fast. Great service.

2018-04-18 17:41:27 Pawe³

Liberar iPhone 5S - Kilka dni i blokada z 3 usuniêta. Polecam bardzo.

2018-03-09 06:43:45 Andi

Liberar iPhone 6 - Bardzo szybko.Gor±co polecam

2018-01-04 20:59:34 Dominika

Liberar iPhone SE - Szybko i bez problemu. Polecam

2017-10-17 13:15:40 Stef

Liberar iPhone 6 - Polecam 200% satysfakcji Simlock zdjêty z iphone6 w dobê Dobra robota ,Dzieki

2017-09-22 09:36:43 Daniel

Liberar iPhone 6 - Obs³uga jak i czas realizacji zamówienia na najwy¿szym poziomie. Polecam

2017-02-02 13:42:24 Paulina

Liberar iPhone 5 - Polecam serdecznie.

2017-01-01 01:57:24 Stanislaw

Liberar iPhone 5S - Szybko i pewnie

2016-09-01 17:27:41 Sebastian

Liberar iPhone 5S - Polecam , mia³o to trwaæ od 5 do 12 dni , a trwa³o zaledwie 2 , szybko i sprawnie

2016-06-11 19:36:53 Kacper

Liberar iPhone 6 plus - Zamówi³em ¶ci±gniêcie simlocka w pi±tek ju¿ w ¶rodê by³ ¶ci±gniêty warto polecam

2016-02-03 10:32:12 Marcin

Liberar iPhone 6 - Polecam w 100% wszystko sprawnie i szybko mi³y kontakt POLECAM

2016-02-02 15:52:12 Sywia

Liberar iPhone 6 plus - Po uplywie 12 dni telefon odblokowany automatycznie. Polecam i dziekuje

2015-09-10 15:19:46 Krzysztof

Liberar iPhone 5S - Jak zwykle szybko i sprawnie za³atwione.

2014-11-07 17:21:48 apel

Liberar iPhone 5S - I phone 5s z sieci 3 UK nieca³e 24 h telefon odblokowany. serdecznie polecam

2014-10-30 15:45:41 Marek

Liberar iPhone 5S - Szybka obs³uga, natychmiastowa realizacja zlecenia i pe³en profesjonalizm w ka¿dym aspekcie Gor±co polecam wszystkim

2014-10-22 18:07:37 Janusz

Liberar iPhone 5S - Bardzo szybko Telefon dzia³a super

2014-09-15 16:10:47 Agnieszka

Liberar iPhone 5S - Polecam wszystkim Zamówienie z³o¿y³am w piatek rano, a w niedziele ju¿ mia³am ¶ci±gniêtego simlocka z iphone 5s. Nie spodziewa³am sie, ¿e w weekend bêdzie co¶ zrobione, a tu proszê jaka mi³a niespodzianka. :)

2014-07-09 15:41:07 Karolina

Liberar iPhone 5S - NIE PIERWSZY JU¯ RAZ TO POWIEM POLECAM TO SOLIDNA FIRMA:) SZYBKO I BEZ PROBLEMU USUNÊLI SIMLOCKA z iPhona 5S

2014-05-13 12:50:04 Ksenia

Liberar iPhone 5S - Rewelacja. Blokadê z mojego iphona 5s (sieæ 3 UK) zdjêto w nieca³e 24h. Po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu us³ugi pozosta³o mi jedynie w³o¿yæ kartê sim do telefonu i przyst±piæ do standardowej procedury "uruchamiania" iphona. Na pewno tu wrócê i bêdê poleca³a Pañstwa us³ugi :) Super

2013-12-27 18:27:07 Robert

Liberar iPhone 5S - Wszystko super pe³en profesjonalizm ;)