Liberar por el número IMEI iPhone de la red Orange Polonia de forma permanente


Liberar por el número IMEI iPhone de la red Orange Polonia de forma permanenteEste servicio permite liberar iPhone de la red Orange Polonia. El teléfono desbloqueado está agregado a la base de Apple como sin bloqueo de sim de fábrica y por esto es de forma permanente y el bloqueo nunca volverá, tampoco tras actualizar por el programa iTunes. Manejamos todas las versiones de firmware.

Después de realizar un pedido hay que conectar iPhone mediante un cable USB al ordenador e iniciar programa iTunes. Luego se ejectuará actualización y el teléfono se desbloqueará. Después de liberar un iPhone, se puede utilizarlo con tarjetas de cada red en todo el mundo.

!Recuerda! Este servicio está predestinado solamente para iPhone de la red Orange Polonia. Si su iPhone funciona con otra red haz click aquí.
Si no sabe con que red originalmente funciona su iPhone puede verificarlo aquí: Verifica un iPhone.

comentarios

2018-10-12 15:37:44 Pawe³

Liberar iPhone 6S - Równe 24 godziny Nrawo

2018-10-09 11:54:01 Ma³gorzata

Liberar iPhone 5S - Ekspresowo, a teraz jest promocja wiec znosnie cenowo. Wszystko jak nalezy.

2018-10-05 19:47:16 Jaroslaw

Liberar iPhone 6S - Szybko, sprawnie, bezproblemowo :-)

2018-10-05 12:28:52 Ewa

Liberar iPhone 5 - Jestem bardzo zadowolona z us³ugi. Simlock zosta³ zdjêty przed up³ywem 24 godzin.

2018-10-02 18:14:07 Przemys³aw

Liberar iPhone 5S - Szybko konkretnie i tanio :)

2018-10-02 05:03:35 Miros³aw

Liberar iPhone X - Operacaja usuniêcia Simlocka przebieg³a bez zastrze¿eñ.

2018-10-01 11:14:54 Iwona

Liberar iPhone 5 - Szybka i profesjonalna us³uga. Polecam.

2018-09-30 21:10:19 Aleksandra

Liberar iPhone SE - Bardzo szybka us³uga, polecam w 100% :)

2018-09-30 12:46:36 Maciej

Liberar iPhone SE - Wszystko piêknie

2018-09-30 11:58:27 Pawe³

Liberar iPhone 5 - Szybko i bezproblemowo i taniej ni¿ gdzie indziej. Pozdrawiam

2018-09-27 22:39:20 Rados³aw

Liberar iPhone 5S - Polecam zdecydowanie

2018-09-27 16:30:40 Gracjan

Liberar iPhone X - Bardzo szybko i sprawnie 4 godziny POLECAM

2018-09-27 09:40:39 Pawe³

Liberar iPhone 6S - wszystko super

2018-09-27 09:15:47 Adrian

Liberar iPhone X - Korzystam ju¿ drugi raz, tym razem iPhone X w sieci Orange. Dosta³em zni¿kê, a ca³o¶æ zajê³a ok. 2h do momentu kiedy telefon by³ ca³kowicie odblokowany. Jestem bardzo zadowolony i na pewno bêdê poleca³

2018-09-27 09:14:17 Piotr

Liberar iPhone 5S - Mega szybko iPhone 5s bez SimLocka po nieca³ych 2 godzinach.

2018-09-27 05:31:10 Pawe³

Liberar iPhone SE - Wszystko ok, przed prac± (5 rano) zamówi³em simlocka natomiast po pracy (16 wieczorem) telefon ju¿ by³ odblokowany ;) za naprawdê niewielkie pieni±dze w porównaniu do innych serwisów

2018-09-26 11:31:47 Ksenia

Liberar iPhone 7 Plus - Oko³o 18 h i simlock ¶ci±gniêty bez problemu, cena bardzo atrakcyjna za ta us³ugê Bardzo polecam

2018-09-26 10:19:23 Tomasz

Liberar iPhone 6S - Dzia³a ;-)

2018-09-26 10:14:51 Pawe³

Liberar iPhone 7 - Szybko i bezproblemowo

2018-09-26 10:02:24 MACIEJ

Liberar iPhone 4 - Sprawnie ,bez problemów ,polecam

2018-09-26 09:44:53 Wojciech

Liberar iPhone X - Dobry kontakt, wszystko szybko i sprawnie ;) POLECAM Simlock zdjêty z iphone X

2018-09-26 08:25:24 michal

Liberar iPhone 6 - wszystko trwalo okolo 1 dnia. dla mnie usluga godna polecenia.

2018-09-26 08:19:23 Daria

Liberar iPhone 5S - super strona, sprawnie i szybko. Co najwa¿niejsze dzia³a

2018-09-25 22:50:12 Wojciech

Liberar iPhone 8 - Na prawdê dzia³a :) o 13:09 dostalem sms o zaksiêgowaniu przelewu a nastepnego sms o 16:21 ze zamowienie zrealizowane Polecam

2018-09-25 13:47:48 Edward

Liberar iPhone 5S - Telefon odblokowany bez problemów

2018-09-25 08:37:25 Waldemar

Liberar iPhone 8 Plus - Wszystko perfekcyjnie Polecam

2018-09-25 08:31:24 Adam

Liberar iPhone 8 Plus - Wszystko zgodnie z opisem. Polecam

2018-09-25 08:19:57 Rafa³

Liberar iPhone 6S - Pe³na profeska Szybki czas oczekiwania

2018-09-24 17:20:28 Aleksandra iPhonie x

Liberar iPhone X - Naprawdê dzia³a :)))) mega siê cieszê i polecam💜

2018-09-24 16:34:32 Zbigniew

Liberar iPhone X - S± skuteczni.

2018-09-24 16:07:01 Grzegorz

Liberar iPhone SE - Wszystko sprawnie bez problemów. Polecam

2018-09-23 17:52:39 Dariusz

Liberar iPhone 8 - Konkretnie i szybko. Dziêkuje za pomoc. Pozdrawiam

2018-09-21 14:33:47 piotr

Liberar iPhone 8 - Polecam. Szybko i beznole¶nie.

2018-09-21 08:41:42 Norbert

Liberar iPhone 8 - Szybko, ³atwo, polecam.

2018-09-21 08:22:43 Patrycja

Liberar iPhone X - Bardzo szybka realizacja w kilka godzin mia³em ju¿ odblokowany tel.

2018-09-21 08:20:35 Micha³

Liberar iPhone X - Simlock zdjêty w parê godzin z iPhone X

2018-09-20 22:31:40 Nicole

Liberar iPhone 7 - Szybko sprawnie polecam

2018-09-20 10:59:12 Robert

Liberar iPhone 7 - Szybka, sprawna us³uga, kilka godzin i telefon odblokowany bez ¿adnego problemu. Polecam

2018-09-19 21:11:06 Micha³

Liberar iPhone 5S - Wszystko ok

2018-09-19 15:25:55 Izabela

Liberar iPhone 6S - Szybko i sprawnie Polecam

2018-09-19 15:25:50 Izabela

Liberar iPhone 6S - Szybko i sprawnie Polecam

2018-09-19 13:45:53 Daria

Liberar iPhone 6 - Simlock zdjêty w mniej ni¿ 24h, mój iPhone w koñcu dzia³a z simem zagranicznej sieci Bardzo polecam tê stronê. £atwo, szybko, absolutnie bezproblemowo :)

2018-09-19 08:50:13 Mateusz

Liberar iPhone 6S - Wszystko sprawnie bez problemów.

2018-09-19 08:46:36 Tomasz

Liberar iPhone 7 - Super

2018-09-19 08:32:43 £ukasz

Liberar iPhone 7 - Dzia³a. Szybko i sprawnie

2018-09-19 08:28:00 Roman

Liberar iPhone 6S - Simlock zdjêty wg informacja na stronie. Gor±co polecam. Szybko, sprawnie, bez problemu

2018-09-18 18:49:37 Thomas

Liberar iPhone 7 Plus - Das wahre gut ich danke und ich empfehle allen menschen DANKE Polecam wszystkim i bardzo dziêkuje DOBRA PRACA

2018-09-18 18:49:23 Thomas

Liberar - Das wahre gut ich danke und ich empfehle allen menschen DANKE Polecam wszystkim i bardzo dziêkuje DOBRA PRACA

2018-09-18 15:07:13 Tomasz

Liberar iPhone 7 - Wszystko Super , Polecam

2018-09-18 13:46:39 Tomasz

Liberar iPhone X - Bardzo szybko i sprawnie. Polecam