Liberar Sony Xperia E1

Para el teléfono Sony Xperia E1 están disponibles a su elección las siguientes opciones de eliminación de bloqueo de sim. Si usted no sabe qué opción utilizar, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos a escoger el producto más adecuado para su teléfono.

Selecciona la red


LIBERAR Sony Xperia E1

 

El último comentario sobre el desbloqueo

  • funcionou logo

    Bruno - 2017-08-14 17:12:30

  • Muito obrigado mas uma vez pelo vosso serviço. Espero sempre poder contar com vocês. Excelente trabalho

    José Manuel - 2016-10-13 15:33:46

¿ Cómo introducir el código al teléfono Sony Xperia E1 ?

1. Encender el teléfono con una tarjeta SIM no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador.
2. Después de un rato aparecerá comunicado 'PIN de desbloqueo de la red'
3. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

Si no aparece ninguna pantalla para ingresar código de desbloqueo de red, hay que:
1. Encender el teléfono Sony Xperia E1 con la tarjeta original.
2. Marcar #987654321#
3. Aparecerá pantalla de desbloqueo.
4. Introducir el código de desbloqueo y aceptarlo.

¡IMPORTANTE!
El código de desbloqueo se puede introducir solamente 5 veces. Antes de pedir el código de desbloqueo hay que asegurarse que el contador de intentos en el teléfono no está bloqueado de forma permanente.


¿Cómo se puede verificar el contador de intentos?

1. Encender el teléfono con la tarjeta SIM de operador original.
2. Marcar *#*#7378423#*#*
3. Elegir Service info.
4. Elegir SimLock.
5. Verificar donde está símbolo X.
6. Si la X está al lado de NETWORK y tiene valor otro que cero se puede desbloquear teléfono por el código.
7. Si es cero NO se puede desbloquear teléfono por el código.

o

1. Encender el teléfono Sony Xperia E1 con la tarjeta SIM de operador original.
2. Bloquear la pantalla.
3. Marcar la combinación de botones: Menu, Back, Back, Menu, Back, Menu, Menu, Back (en modelos mini botón menú puede ser en forma de un cuadrado).
4. Elegir Service info.
5. Elegir SimLock.
6. Verificar donde está símbolo X.
7. Si la X está al lado de NETWORK y tiene valor otro que cero se puede desbloquear teléfono por el código.
8. Si es cero NO se puede desbloquear teléfono por el código.

El vídeo de ayuda muestra cómo introducir el código de desbloqueo de sim en el teléfono Xperia E1, fácilmente y sin ningún problema.

comentarios

2018-12-05 12:57:29 Rafa³

Us³uga wykonana expresowo Polecam

2018-11-14 18:15:13 Maciej

Wszystko sprawnie bez problemów.

2018-11-12 10:03:55 Miros³aw

B³yskawiczna us³uga - po kilku minutach dosta³em kod a po kolejnych kilku simlock mojego telefonu by³ zdeaktywowany. POLECAM

2018-08-17 17:30:37 Grzegorz

Kod w 10 minut telefon ju¿ bez simlocka

2018-08-08 11:49:34 Anna

Bardzo szybko, sprawnie :) Szczerze powiem, ¿e mia³am w±tpliwo¶ci czy faktycznie uda siê w tak prosty sposób nie wychodz±c z domu ¶ci±gn±æ simlocka...zaryzykowa³am i nie ¿a³ujê POLECAM w 100% tanio szybko...powiem tylko, ¿e w salonie wo³ali 80z³ ja zap³aci³am 21,99 :)

2018-07-11 10:45:17 Shamil

Perfekt

2018-03-07 06:55:20 Anna

Stanowczo polecam szybko dosta³am kod i wszystko dzia³a.

2018-02-25 13:30:30 Marek

Czadowo :D 3 minutki i ¶miga wszystko Dziêkujê i polecam.

2018-02-22 20:48:13 Matja¾

Accurate and simple instructions. Unlocking my Sony E1 was easy and fast. Thank you sim-unlock.net

2018-02-08 13:52:33 Szymon

B³yskawicznie, ca³a operacja od pocz±tku do otrzymania kodu wysz³a jakie¶ 8min

2018-02-02 10:29:09 Stanis³aw

Wszystko sprawnie i zgodnie z opisem. Polecam.

2018-01-30 13:59:58 Ewelina

Jak zawsze us³uga ekspresowa. 10 minut i po blokadzie:) gor±co polecam.

2018-01-26 20:53:47 Katarzyna

Super sprawnie uda³o siê zdj±æ SIM-locka :) Polecam dzia³a w 100 %

2018-01-23 17:26:28 Aldona

bardzo szybko, bez problemu wszystko jasne i czytelne w obs³udze.Dziêkuje

2018-01-12 08:32:25 Piotr

Wszystko odby³o siê bez problemu, kod przyszed³ b³yskawicznie.

2018-01-11 11:10:25 CIERPISZ

My Sony Xperia E1 has been unlocked in five minutes. I did not believe much but for less than 7 euros, it was worth a try. Transaction Tracking Mails and Unlock Code in the following. I recommend this service.

2018-01-11 11:06:12 CIERPISZ

OK it's fine. My Sony Xperia E1 is unlocked in five minutes. Thank a lot for your very low price and for your reactivity. Kinds regards

2018-01-10 14:31:00 Miroslaw

Szybko i bezproblemowo odblokowany SONY E1

2017-12-20 14:39:32 Aurore

Y a pas dire super en 5 min tout été régler vraiement très efficace et rapide je recommande.

2017-11-19 15:55:13 Monika

Pe³en pozytyw

2017-10-11 09:49:01 Andrzej

Wysoko przebieg³o sprawnie. Polecam

2017-09-19 08:33:16 Micha³

Wszystko OK czas realizacji Sony Xperia E1 nie ca³e 3min po dokonaniu p³atno¶ci. Rzetelna firma. Polecam ka¿demu.

2017-09-08 21:54:04 Ferenc

Very fast and perfect service. Thanks a lot

2017-09-02 12:12:13 Marek

Us³uga zosta³a zrealizowana bardzo szybko i bez ¿adnych trudno¶ci. Polecam tê Firmê.

2017-08-18 17:00:07 Romana

Super, ca³e 150 sekund ;) trwa³a realizacja zlecenia. Polecam

2017-08-14 17:12:30 Bruno

funcionou logo

2017-08-03 11:56:26 Rafa³

Wspania³± us³ug± w nieca³e piêæ minut ju¿ mia³em odblokowanie telefon polecam wszystkim

2017-08-01 18:33:24 Tomasz

B³yskawiczne zamówienie. Polecam

2017-07-03 21:27:51 Arkadiusz

wszystko dzia³a ok super dziêki

2017-06-27 10:38:09 Ewa

B³yskawicznie, sprawnie i wszystko zadzia³a³o.

2017-06-20 20:31:29 Daniel

Wszystko trwa³o mniej ni¿ 15 minut. Super sprawa

2017-05-25 20:53:57 Sorin

Good unlock code for Sony Xperia E1 (d2005). Thanks sim-unlock

2017-04-21 23:16:00 Marek K.

Wszystko szybko i sprawnie. Informacje techniczne podane jasno i czytelnie dla laika. Cena te¿ przystêpna. Dziêkujê i pozdrawiam.

2017-04-11 14:43:12 Pawe³

Szybko i sprawnie

2017-04-08 13:06:12 pedro

good service, took 48h but went well

2017-04-07 19:23:48 Shady

works like a charm

2017-03-16 14:00:16 miros³aw

Bardzo dpbra i szybka usluga. polecam

2017-03-15 19:33:41 Maciej

Jak zwykle szybko tanio i skutecznie

2017-03-15 10:39:50 Micha³

Polcam, wszysyko sprawnie i bezproblemowo

2017-03-14 17:22:43 Nuno

Funcionou na perfeição num Sony Xperia E1. Demorou 1 dia e meio. 5*

2017-03-06 15:45:44 Magdalena

Super, szybko, sprawnie

2017-03-01 20:04:13 Micha³

Bardzo szybko otrzyma³em (dzia³aj±cy) kod odblokowuj±cy sieæ. Oceniam pozytywnie.

2017-02-12 17:52:57 Sebastian

Kod otrzymalem w ciagu chwili od przelewu. Kod poprawny. Serdecznie polecam. Szybko i bezproblemowo

2017-02-10 12:33:41 Ahmed

Works perfectly

2017-02-07 18:16:09 Przemys³aw

Bardzo szybko, tanio i wygodnie, telefon cieszy siê wolno¶ci±.

2017-01-27 15:19:34 adam

Dobrze i szybko zadzia³a³o. Sony Xperia E1.

2017-01-22 14:48:31 Mariusz

Rewelacja - tylko polecaæ, bardzo polecam.

2017-01-11 06:31:31 Joey

it works on my Sony Xperia E1 (previously locked with Optus - Australia).

2016-12-29 11:17:53 Katarzyna

Bardzo szybko, wygodnie i skutecznie Dziêki

2016-11-30 18:03:52 Dalibor

it took almost a week but i got the code, works on t-Mobile croatia phones, simple unlock and did not have to leave the home... overall worth the wait because i'm lazy bastard... and about 10€ cheaper then service provider charges...